Behandling

Vi sätter dig som individ i fokus

Varje människa är unik, likaså dina skador, besvär eller fysiska förbättringsområden. Vi är därför måna om att ge dig en individanpassad behandling baserad på kunskap och beprövad erfarenhet för att lyckas hjälpa just dig

Anamnes

För att bilda oss en uppfattning om dina besvär börjar vi med ett kortare samtal. Under detta samtal reder vi ut hur, var och när dina besvär startade. Du får även svara på frågor kring aktivitetsgrad och om du har några bakomliggande sjukdomar eller tar mediciner. Detta för att kunna utföra en så säker behandling som möjligt. Vi som legitimerade naprapater och kiropraktorer råder under Hälso- och sjukvårdslagen, vilket bland annat innebär att vi har tystnadsplikt.

Undersökning

Samtalet är första steget för att kunna komma fram till diagnos bakomliggande orsak. Minst lika viktigt är en specifik utredande undersökning. Undersökningen sker med ortopediska tester, aktiva/passiva rörelser, neurologiska tester och palpation.

Diagnos

Efter anamnes och undersökning gör vi en bedömning av dina besvär och hur vi ska gå vidare för att hjälpa dig på bästa sätt.

Behandling

Typ av behandling och behandlingsupplägg beror dels på vilken typ av skada eller besvär du har, och dels på dina individuella förutsättningar. Vi har erfarenhet av flera olika tekniker för att hjälpa dig till en fungerade kropp.

Manipulation

Det många förknippar med naprapater och kiropraktorer är att det ”knakar” i kroppen vid behandling. Detta kallas för manipulation/justering och tillämpas vid försämrad ledrörlighet och funktion. Leden förs till ett ytterläge och ett vacuum-knäpp kan höras. På Idrottsnaprapaten har vi speciella behandlingsbänkar som är gjorda för manipulationsbehandling. Bänkarna är sektionsindelade och varje sektion kan falla ca 1cm.

Mjukdelsbehandling

Massage och triggerpunktsbehandling utförs för att minska muskelspänningar och förbättra blodcirkulation. Vid triggerpunktsbehandling hålls ett konstant tryck över det påverkade området tills avslappning sker.

Strömbehandling

Ett komplement för att få muskler att slappna av och öka blodcirkulationen. Interferensström är en variant av TENS som fästs med vacuumelektroder. Detta låter läskigt för somliga, men de allra flesta tycker att behandlingen är mycket behaglig. Strömmen går djupt ner i musklerna och används med fördel på vissa åkommor och delar på kroppen som är känsliga för tryck med händerna.

Ergonomiska råd

För att ge kroppen förutsättningar att fungera optimalt krävs en god ergonomi. Du får handgripliga råd för att kunna förbättra detta i din vardag och på lång sikt. Hållning, arbetsställning och belastningsgrad analyseras.

Specifika träningsövningar

För att snabbare komma till rätta med dina besvär får du ofta med dig övningar. Beroende av vem du är kan det vara allt från enklare övningar att göra i hemmet, till mer avancerade övningar som bäst utförs på en träningsanläggning.

Dry needling

Smärtbehandling med akupunkturnålar används effektivt för att behandla triggerpunkter på djupet som kan vara svåra att komma åt med händerna. När nålen träffar en triggerpunkt sker ofta en så kallad ”local twitch resonse”. Muskeln reagerar med att snabbt dra ihop sig för att sedan helt slappna av.

Boka nu