Symptom

Nacksmärta

Nacksmärta

Denna åkomma är mycket vanlig och drabbar ca 70% av befolkningen någon gång i livet. Orsaken till besvären är ofta mycket individuella, ibland är det en smygande debut som blir allt intensivare, ibland är det orsakat av ett våld inom idrott eller exempelvis en bilolycka. Detta medför att det alltid är av betydande vikt att en individuell bedömning sker till varför besvären uppstått.

Smärtan ger ibland utstrålning till övre extremiteter (armar, händer) samtidigt som huvudvärk är vanligt förekommande.