Symptom

Löparknä

Löparknä

Löparknä eller tractus iliotibialis-tendinit kan yttra sig som skarp smärta på utsidan av knäet. Besvären är oftast ensidiga och drabbar framförallt löpare, utlösande faktorer kan vara ökad steglängd eller mycket utförslöpning. Orsaken till smärtan är en överbelastning och mekanisk irritation av den tjocka bindvävshinnan som löper på utsidan av knäleden.