Symptom

Ryggskott

Ryggskott

Ryggskott (lumbago) är en akut insättande smärta i ryggen. Omkring 80% av normalbefolkningen kommer någon gång under livet att drabbas. Vanligast är att smärtan sitter i ländryggen, den kan även dra ner mot sätet och höfterna. Det kan upplevas som att ryggen krampar och låser sig. Debuten kan förknippas med tunga lyft och vridrörelse, men debuten kan lika gärna ske i samband med att man tar på sig sina sockor.

Orsaken till ryggskott är komplex. Flera faktorer som stress, stillasittande, överbelastning och inaktivitet kan bidra. Det är sällan en enskild struktur i ryggen som skadats, till skillnad från t.ex. diskbråck. Något av det viktigaste vid ryggskott är att fastslå att ingen annan orsak ligger till grund för ryggsmärtan. Hos Idrottsnaprapaten utförs en noggrann undersökning för att bekräfta eller dementera diagnosen. Undersökningen kan innefatta neurologisk status (sensorik, grovstyrka, reflexer) och ortopediska tester.

Behandlingen hos Idrottsnaprapaten syftar till att akut återställa funktion och minska smärta. För att göra detta används olika tekniker såsom spinal manipulation, stretchning och strömbehandling. Vi ser det också som mycket viktigt att reda ut vilka orsaker som givit upphov till smärtan, och att tillsammans med dig lägga upp en strategi för att förhindra återfall. Du får hjälp med hemövningar för att på egen hand kunna effektivisera behandlingen.