Symptom

Värk mellan skulderbladen

Värk mellan skulderbladen

Vanligt förekommande besvär som i sin tur kan leda till besvär med axel samt nacksmärta. Orsakas ofta av för mycket sittande med nacken i en ogynnsam statisk position. Muskulaturen som sitter kring skulderbladen får då jobba ständigt för att kompensera för en bristande ergonomi.