Symptom

Knäbesvär

Knäbesvär

Knät liksom foten får ta mycket av kroppens vikt vid olika aktiviteter, Flertalet passiva strukturer såsom sidoledband, korsband, ledkapsel samt menisk jobbar för att knät ska vara stabilt.

Vid knäbesvär utförs en noggrann ortopedisk manuell undersökning för att fastslå om någon av dessa passiva strukturer är påverkade eller om besvären kan härledas till aktiva strukturer kring knäleden.